рух відродження галичини 
Забули пароль?
 

Реєстрація

Про Рух

Рух відродження Галичини (РВГ)

Завдання Руху

Завданням РВГ є створення нової громадянської спільноти на основі відродження кращих традицій галицької мультикультурності, поліконфесійності та гармонійного співіснування представників різних етнічних груп та субетносів.
Тут під «відродженням» слід розуміти «ренесанс», а не «реанімацію», тобто створення нового, спрямованого в майбутнє громадянського проекту, на основі найкращих досягнень минулого в історії, традиції і культурі Галичини.

Ідея Руху

Галичина внаслідок складних історичних процесів стала батьківщиною кількох народів, а відтак і вотчиною різних культур та мов, релігійних традицій і світоглядних ініціатив. Десятиліття домінування комуністичної ідеології, жахіття періоду нацизму, світоглядний релятивізм початків української незалежності та посилення шовіністичних настроїв в останні роки завдали відчутного удару по традиціях довоєнної Галичини.

Нині Галичина (передусім Львів і Карпати) стають туристично-привабливими центрами, що притягує на ці землі чимало туристів з України та інших держав. Чимало мешканців різних українських регіонів осідає у містах Галичини з метою навчання, ведення бізнесу, працевлаштування чи й просто більш приємного проживання у культурно-архітектурних урбаністичних умовах. Галичина знову стає багатонаціональною, різнокультурною та поліконфесійною.

РВГ у кінцевому підсумку йтиметься про згуртування понад-національної і понад-релігійної спільноти галичан, розвиток місцевого патріотизму без поділів патріотів за ознаками національного походження чи віросповідання, створення громадянського суспільства в регіоні. А також, про формування творення новітньої світоглядної спільноти, кожного її мешканця, який усвідомлює свою особисту відповідальність за долю Галичини; проведення послідовної інформаційної просвіти щодо вже відомих напрацювань та досягнень минулого в історії, традиції, культурі й управлінні Галичини.

Створення такої спільноти і її гармонійне функціювання є неможливим без сильних органів місцевого самоврядування – насправді ж, місцевої влади, законно обраної місцевою громадою, і наділеної настільки широкими повноваженнями, які надали б їй можливість реалізувати свої завдання без втручання столичного чиновництва. Не менш важливим є формування європейсько-галицької структури самоврядування як протидії спадковій загальнодержавній корупційній системі управління.

Діяльність Руху

Задля поширення своїх ідей РВГ провадить діяльність у різних суспільних сферах Галичини: як серед місцевих еліт та у думкотворчих середовищах, так і серед широких мас населення. Діяльність реалізовується у форматі публічних дискусійних клубів, «круглих столів» експертів, відкритих лекцій, а також громадських акцій, спрямованих на поширення ідей «відродження Галичини» як в Україні, так і поза її межами.
Важливим є залучення до діалогу (тобто до популяризації ідей руху «на місцях») активістів тих «неголовних» міст Галичини, які мають свою особливу історію, свій містечковий пафос і систему цінностей, а також, що особливо важливо для нас, у яких проживає значна частина населення Галичини. Часто ці містечкові еліти почувають себе відірваними і забутими різними «центрами» і їм потрібно повернути відчуття власної значущості.
Популяризація діяльності відбувається у всіх можливих легальних формах: від організації публікацій у пресі, через виготовлення і розповсюдження символіки Руху, до використання зовнішніх носіїв реклами та агітації.
З метою вдосконалення діяльності РВГ проводить налагодження співпраці з суголосними ініціативами і організаціями як в Україні, так і поза її межами.

Структура Руху

Структура РВГ є дворівневою – членство в Громадському об’єднанні та вільний рух симпатиків проекту.

Потреби Руху

Рух фінансує свою діяльність з членських внесків та добровільних пожертв від благодійників. Зібрані кошти йдуть на:
організацію та проведення експертних круглих столів
організацію та проведення публічних дискусійних клубів
організацію та проведення відкритих просвітницьких лекцій про традицію, культуру, історію і перспективи Галичини
друк та поширення агітаційно-популяризуючих, просвітницьких матеріалів (брошур, листівок, наклейок тощо)
друк та розміщення зовнішньої реклами Руху (білборди, сітілайти, рекламні площі в ЗМІ).
реалізацію творчих ідей, інших заходів покликаних поширювати у суспільстві ідеї Руху.

yrij.net
© Рух Відродження Галичини